Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG36_0064

Bild
Text (OCR)
//// ICrigs=Wisor ^ //// Fyra helt nya Och Märkwärdiga Krigs=Wisor, Den Första: Sweriges Kung, (Din Lif=Wagt syns på fältet tåga, ...) Sjunges som: Gustafs Skål ... Den Andra: Konung Fredrick i Dannemark, Han satt på sin stol, ... Sjung, som: Rest hafwer jag öfwer ivatn och land. Den Tredje: Om twenne olika sinnade Generaler. Wrangel och Lejonhufwud, ... (01 du käcka Le jonhufwud *...) Sjunges som: Mörka tysta natten ställer ... Den Fjerde: Swenska Gåssar blå, som til Finland gå, ... Sjunges som: Bort med höga //// 172 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1788-1834 (£orts) ////

Kortlåda: AREG36

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1243629

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.