Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG36_0074

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Kr j<?ariaor» //// öfwer en General. En Skål. Ett Wal. Inpromtu. Til Slut. frenn* helt nya Och TEärkwSrÄiga Kriga~'f.'iaer, Den Första; Konung fredrich i Danmark , Han satt på sin stol, etc. (ael,: Best hafwar .lag öfwer watn och land,} pen Andra: Om twenne ©liks. ai-made Grreraler; ©en Lejonhufwud. (01 tu fint Lejonhufwud,... mel,; Marks» tysta natten-, »taller etc.) D-en Tredje; 3wenska Gåaaar blå, til Finland gå etc. (•»el»: Bort med höga ting etc.) (sid, 2; Qfwer en General. Stig up du Store CÅ&L och se det fordna Kixe:... Skål, Den ajcål »en menar Kongen wäl,. .. Wal. Twå ting mig äro lika kära,... Inpromtu. Sm 56 och o5 är twå emwända tal,... ___ (Farts. ////

Kortlåda: AREG36

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1243639

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.