Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG36_0065

Bild
Text (OCR)
//// ICrigs=Wisor ^ //// Fyra helt nya Och Märkwärdiga Krigs=Wisor, Den Första: Sweriges Kung, (Din Lif=Wagt syns på fältet tåga, ...) Sjunges som: Gustafs Skål ... Den Andra: Konung Fredrick i Dannemark, Han satt på sin stol, ... Sjung, som: Rest hafwer jag öfwer watn och land. Den Tredje: Om twenne olika sinnade Generaler Wrängel och Lejonhufwud, ... (0! du Fina Lejorihufwud ...) Sjunges som: Mörka tysta natten ställer ... Den Fjerde: Swenska Gåssar-blå, som til Finland gå, ... Sjunges som: Bort med höga ting .. i ^1|äcka Flickor, som fådt til ägendom, ... //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1788-1834 (£orts) ////

Kortlåda: AREG36

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1243630

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.