Om Svenskt visarkiv

Svenskt visarkiv är en avdelning inom myndigheten Statens musikverk och har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och publicera material inom områdena:

  • folkliga och andra äldre visor
  • instrumental folkmusik
  • äldre populärmusik
  • svensk jazz

För mer information, besök Visarkivets webbplats.

Öppet- och telefontider

Svenskt visarkiv har vanligtvis telefontid och är öppet för besök 13–17 tisdag & torsdag, eller enligt överenskommelse. Se webbplatsen för tillfälliga ändringar.

Kontaktinformation

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100, Stockholm
Telefon: 08-5195 5488
E-post: visarkivet@musikverket.se
Postadress: Svenskt visarkiv, Box 16326, 103 26 Stockholm
Webbplats: https://musikverket.se/svensktvisarkiv
Facebooksida: https://www.facebook.com/svensktvisarkiv
Instagram https://www.instagram.com/svensktvisarkiv/

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Statens musikverk behandlar personuppgifter.