Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG24_0627

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Fosterlands=Sånger //// Nya Swenska Fosterlands»Sånger. Innehållande: Femton Sånger i anledning af H.M. Konung CARL XIV JOHANS 25:åriga Regerings» och Krönings» Jubileum, firade i Swerige och Norrige d« 6 Febr. och 11 Maj 1843; Samt Sånger wid åtskilliga tillfällen till H.M. Konung Carl XIV Johan och H.K.H. Kronprinsen Joseph Frans Oscar. (Alla sjungas på wanliga, lätta och wackra folkmelodier, hwilka stå utsatta öfwer hwarje Sång.) (Farans och segrens Son, Skön war ... Mel.:"Beware Gud wår KungMt: När //// 1156 (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungl. Carl XIV Johan 1S43 (anon) ////

Kortlåda: AREG24

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1233795

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.