OBS! På kvällen måndagen den 25 september kommer kortkatalogerna omindexeras. Katalogerna kommer under en kort period vara helt onåbara. När de kommer tillbaka dröjer det timmar innan allt fungerar som det ska igen. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

» Ny sökning                   Hur tolkar man korten?

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

 

Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG24_0628

Bild
Text (OCR)
//// Folksånger 1 //// Fyra Nya Swenska Folksånger. Den Första: Bland tusend fröjderop, ... Författad af Blekingske Bonddrängen Pehr Thomasson, och deklamerad inför Brunns-sällskapet i Runneby wid firandet af H.M.Konung OSCARS födelsedag, den 4 Juli 1845. Den Andra: Konung OSCAR, Konung OSCAR (För oss wärdigt an; ...) sjungen på Linneberga backe i östergöthland, da Allmogen i de trenne socknarna Wårdsberg, Swinstad och Askeby högtidligt firade Konungens födelsedag ofwannämnde dag 1845a Den //// 867 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. vers (tal) kungl. Oscar I 1845-46 ////

Kortlåda: AREG24

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1233796

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.