Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0965

Bild
Text (OCR)
//// Visor. //// Trenne Lustige Wisor, Den Första; Nu kan jag •wäl säga, när etc. Jtnel.i tni kan jag wäl säga min lycka etc.) Den Andra: Ack lustigt det är, när etc. (mel.: Ack liuflig tid. när etc.) Den Tredje; Wi r<*se nu bort uti främmande länder, etc. Componerade af en Ccrporal wid Kons1!. Uplands Regemente och Lifet wid namn Lars Kjempe,... //// Örebro 1?S8, tr. J.P.Lindh. //// P s. 8;o //// E 1768 f ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1227109

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.