Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0027

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Sånger //// Sex Alldeles nya och mycket wackra Krigs=Sång-er. Den Första: CARL JOHANS och Landets och Frihetens Far .Den Andra: Sång för Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementet. För Konung och Fädernesland wi oss öfwa ... Den Tredje: En Krigsman är en Christen man, ... Den Fjer-de: Sång på Carl den XII:s Minnesfest. Kung Carl den unga hjelte, ... Den Femte: Upp Bröder.' för Konung och Fädernebygd: ... Den Sjet-te: Fält=Wisa i Pommeren. Nu i Guds namn stå wi här, ... //// Lund 1839, tr. Lundbergska Boktryckeriet 8 s. 973 8:0 //// KB rTcat- Vitt., sv. milit. 1835-193? ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226171

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.