Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0898

Bild
Text (OCR)
//// Fröj4 //// Then Loflige Swenske Nations Frögd i GUdhi, Vth öfwer den...Seger„...Hwilken.,.K. CaHL den El» 1 efte...,ehrhållit hafwer öfwer sin Fiende Konungen aff Dannemarck, Ähr 1676» (WAr gladh tu ganska Swea Rijk,... mel.; Ett ädelt Biedh aff Franckerijk etc.) Uo 1677 //// 8 8. 16:e //// UUB Folkv. 1:4 ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226071

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.