Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0921

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden * //// Det Första Författad, Då Hans Kongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Konung GUSTAF den Tredje, På Sin Höga Födelse Dag Den 24 Januarii 1773 Med Högsta Nåd Belönte, För Underdånig Trohet, Den 19 Augusti 1772, Sina Hurtiga Gåssar (Ett Tusend Sjuhundrade Sjuttio Twå, Den nittonde Dag .,.) Sjunges som: Ett Tusend Sjuhundrade Sextio Tre. Det Andra Yttradt, Då Sweriges Högborne Arf=Förste, Hans Kongl. Höghet Prints FRIEDRICH ADOLPH Förklarades för Hertig af öster=Göthland (Göthalandl Du //// KB Vitt. sv, vers (tal) f£°rtS) //// kungl. Gustaf III 1773 (anon) 1.122 ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222172

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.