Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0920

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden 1 //// Då Hans Kongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Kon. GUSTAF den Tredje, På Sin Höga Födelsedag Den 24 Januarii 1773, Med Högsta Nåd Belönte, För Underdånig Trohet, D. 19 Aug. 1772, Sina Hurtiga Gossar (Ett Tusend Sjuhundrade Sjuttio Twå, Den nittonde ...) Sjunges som: Ett Tusend Sjuhundrade Sextio Tre. Den Andra. Då Swerges Högborne Arf=Furste, Hans Kongl. Höghet Prins FRIEDRICH ADOLPH, Förklarades för Hertig af öster=Göthland (GöthalandI Du forne Hjältars Boning rätta ...) Sjunges //// 1123 _ _ <forts) //// KB Vitt. sv. vers. (tal) kungl. Gustaf III //// 1773 (anon) ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222171

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.