Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0922

Bild
Text (OCR)
//// Glädjesång //// En ung Drängs Glädje=Sång öfwer Hans Kongl. Maj:t Kong GUSTAF III:dje, Den 19 Augustii 1772, wilken hade den Lyckan, at då Första gången se Hans Kongl. Maj:t, som upwäckte en owanlig och besynnerlig stor Glädje hos honom, at han däröfwer sammanskref det som följer, (En hiertans glädje är mig skedt, Som ny nyss ...) Under Melodie: Hwar man månnu wäl glädja sig ... På Hans egen anhållan genom Trycket utgifwen. //// Stockholm 1772, tr. Wennberg och Nordström 8 s. 8: o //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungLT^ . , Gustaf III 1772 förf K-S ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222173

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.