Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0919

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden 1 //// Då Hans Xongl, Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Kon» GUSTAF den Tredje, på Sin Höga Födelse=Dag, den 24 Januarii 1773, med Högsta Nåd belönte, för underdånig Trohet den 19 Aug. 1772, Sine hurtige Gossar (Et Tusend Sjuhundrade Sjuttio Tv/å, Den Nittonde Dag...) Sjunges som: Et Tusend Sjuhundrade Sextio . Tre ... Den Andra: Då Sweriges Högborne Arf= Furste, Hans Kongl. Höghet Prins FREDRIK ADOLPH, förklarades för Hertig af öster=Göth-land (GöthalandJ Du fordne Hjeltars boning //// 3124___ _ <forts) //// KB Vitt. sv. vers. (tal) kungl. Gustaf III //// 1773 (anon) ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222170

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.