Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0929

Bild
Text (OCR)
//// Wersar //// och Sånger, Wid Hans Kongl. Maj:ts, Wår Al-lernådigste Konungs, Konung GUSTAF den III-djes Fram- och Återresa Igenom Söderköping, Den 26 Septemb. och 4 October 1775. Uppförde, och Sjungne med stark Musique, på Äreportarna och Rådhus»Altan, i följande ordning (Söderköping känn din lycka! ...; Milde Konung, ömt beskåda Store Konung! tänck i nåde ...; Konung GUSTAF, mild och stor! ... Nåden, som wi nu ha njutit ...; Ramund han wore sig en bättre Man ...) //// Norrköping 1776, tr. Joh. Benj. Blume //// 8 S\n.j KB Vitt. sv. vers (tal) 8:0 //// 1 1 .) J kiincrl. Gustaf T T T 1775 annn. ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222180

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.