Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0533

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden ^ //// Det Första Författad, Då Hans Kongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Konung GUSTAF den Tredje, På Sin Höga Födelse Dag Den 24 Janua-rii 1773 Med Högsta Nåd Belönte, För Underdånig Trohet, Den 19 Augusti 1772, Sina Hurtiga Gåssar (Ett Tusend Sjuhundrade Sjuttio Twå, Den nittonde Dag ...) Sjunges som: Ett Tusend Sjuhundrade Sextio Tre. Det Andra Yttradt, Då Sweriges Högborne Arf=Förste, Hans Kongl. Höghet Prints FRIEDRICH ADOLPH Förklarades för Hertig af 5ster=Göthland (GöthalandI Du //// KB Vitt. sv. vers (tal) (forts) //// kungl. Gustaf III 1773 (anon) 1122 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219939

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.