Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0534

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden //// Då Hans Kongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Kon. GUSTAF den Tredje, På Sin Höga Födelsedag Den 24 Januarii 1773, Med Högsta Nåd Belönte, För Underdånig Trohet, D. 19 Aug* 1772, Sina Hurtiga Gossar (Ett Tusend Sjuhundrade Sjuttio Twå, Den nittonde ...) Sjunges som: Ett Tusend Sjuhundrade Sextio Tre. Den Andra. Då Swerges Högborne Arf=Furste, Hans Kongl. Höghet Prins FRIEDRICH ADOLPH, Förklarades för Hertig af öster =^otKIand Götha 1 andI Du forne Hjältars Boning rätta ...) Sjunges //// 1123 (forts) //// KB Vitt, sv. vers (tal) kungl» Gustaf III 1773 (anon) ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219940

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.