Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0532

Bild
Text (OCR)
//// Frögde=Qwäden 1 //// Då Hans Xongl. Maj:t, Wår Allernådigste Konung, Kon. GUSTAF den Tredje, på Sin Höga Födelse=Dag, den 24 Januarii 1773, med Högsta Nåd belönte, för underdånig Trohet den 19 Aug. 1772, Sine hurtige Gossar (Et Tusend Sjuhundrade Sjuttio Två, Den Nittonde Dag...} Sjunges som: Et Tusend Sjuhundrade Sextio Tre ... Den Andra: Då Sweriges Högborne Arf= Furste, Hans Xongl. Höghet Prins FREDRIK ADOLPH, förklarades för Hertig af öster=Göth-iänå (Göthaland.' Du fordne Hjeltars boning //// 1124 (forts) //// KB Vitt. sv. vers. (tal) kungl. Gustaf III //// 1773 (anon) ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219938

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.