Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0507

Bild
Text (OCR)
//// Hierta //// Ett trogit Swenskt hierta låter sig höra i fölgande Frögde=Rop, Wid then Allmänna Swenska Fägne=Fästen öfwer then Stormächtige Konungens FREDRICH Then Förstas Efterlängtade Återkomst til Swerige Ifrån sina Tyska Arf-Länder, Tå Hans Kongl. Maij:t Hölt sitt intog i Hufwudstaden Stockholm den 13 Novembr, 1731 (SIdst när som Solen på Himmelen blå .,.) Kan siungas som; Rest hafwer jag kring matn (Sicl) och land ... //// U.o.o.å. //// 8 s. KB Vitt. sv. vers (tal) 8,°o //// 1097 kungl. Fredrik I 1731 (anon) ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219913

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.