Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0506

Bild
Text (OCR)
//// Lyckönskan //// Underdånigste Lyck=önskan Med Hans Kongl. Majestäts Den Stormächtigste och Allernådigs-te Konung FREDERICHS Smörjelse Act, Och Krönings Fäst / Som skedde i STOCKHOLM / den 3 Maji Anno 1720 (Krigslågan slåkne ut / alt Sorgeemoln bortwike / ...) Sjunges som: Nu täcker Gnd (Sici) alt ... I diupaste wördnad framstält A£ Z.L. //// U.o.o.å, //// 8 s. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) //// 2086 kungl. Fredrik I -1720 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219912

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.