Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0517

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Wisor * //// Fyra helt Nya Och Märkwärdiga Krigs=Wisor, Den Första: Sweriges Kung, (Din Li£=Wagt syns på fältet tåga, ...) Sjunges som:Gustafs Skål ... Den Andra: Konung Fredrick i Dannemark Han satt på sin stol, ... Sjunges som: Rest hafwer jag öfwer v/atn och land ... Den Tredje: Om twänne olika sinnade Generaler (01 du käcka Lejonhufwud ...) Sjunges som: Mörka tysta natten ställer ... Den Fjerde: Swenska Gåssar blå som til Finland gå, ... Sjunges som: Bort med höga ting ... (Täcka Flickor, som fådt til e-gendom ...; Så gäck i HErrans Namn åstad ... //// 182 (forts) //// KB' okat. Vitt. sv. milit. 1788-1834 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219923

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.