Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG08_0503

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// } //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÄN SVERIGES BYGDER OCH DALAR N:o 24. INNEHÅLL: 1. Edvin och Emma. — Edvin går der borta, Edvin kom till mig ... 2. Mitt vårqväde. Af blinde G.M. Ryd (Plöj nu åkern.' Våren nalkas ...) 3. Snickargossen. Min snälla hyfvel, gå på (gå på! ...) 4. Jungfruns bön (Säg, hvar skall du finna frid, du arma hjerta! ...) 5. Var försonlig! af Chronwall (Du hatar; — ej du hata bör, ... Versmått: //// (forts) //// SVA A 270 ////

Kortlåda: AREG08

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1218190

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.