Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0882

Bild
Text (OCR)
//// Bev/ärings =Wisor //// Några Ord om och till Fäderneslandets Bewä-ringsskyldige unga män [på prosa]. Jemte Tren-ne alldeles nya Bewärings=Wisor för år 1854. Den Första. Nu nalkas snart den glada tiden ... (Mel.: Det gamla Götha Lejon hwilar ...) Den Andra: Stridstrumpeten smattrar och (Trumman går ... Mel.: Rullan går ...) Den Tredje: Tyst med Eder jemmerlåt (Trumman går ,..) //// Örebro 1854, tr. C.O.W. Haegerstrand 8 s. - 8: o //// OO') KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// 00 visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214737

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.