Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0872

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Wisor //// Tre splitter nya Bewärings=Wisor. författad (!) af en Bewäringsyngling. Den Första: Så tåga wi till Malmslätten, ... Mel.:"Så lunkom wi så småningom", ...; Den Andra: Kom låt oss tåga glada fram, ...; Den Tredje: Swerges land har ett folk som aldrig swiker, ... samt Maj=Wisa. Maj är äfwen en mycket märkwärdig månad, ... Mel.: Mars det är då en allt för märkwärdig månad, och Björneborgsmarschen. Söner af ett folk, som blödt, ... //// Linköping 1867, tr. Fridolf Wallin //// 8 s* <Jt KB okat. Vitt. sv. bevärings-'0 //// HtCC visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214727

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.