Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0883

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings-Wisor //// Några Ord om och till Fäderneslandets Bewä-ringsskyldige unge män fpå prosa]. Jemte tren-ne alldeles nya Bewärings-Wisor, för År 1854. Den Första. Nu nalkas snart den glada tiden ... (Mel.: Det gamla Götha Lejon hwilar ...) Den Andra. Stridstrumpeten smattrar (och Trumman går ... Mel.: Rullan går ...) Den Tredje. Tyst med Eder jemmerlåt! (Trumman går'...) //// Stockholm 1854, tr. Rudolf Wall 8 s . 8: o //// 384 KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// visor 1800-3 879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214738

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.