Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0871

Bild
Text (OCR)
//// VISOR //// Fem alldeles utomordentligt wackra VISOR. Be-wärings"Wisor: Den Första: Se Upplands Bewä-' ring uti krigaregestalt, ... Den Andra: Win-den blåser friskt kring wår bewäringsfana ... Den Tredje: Ifrån hembygdens trakt Ska fortsättas en marsch ... Andra Visor: Den Fjerde: Bondpigans aftonwisa. Rocken surrar, lampan brinner, ... Den Femte: Höbergningen. Så hett skiner solen och gräset är torrt ... //// Linköping 1867, tr. Fridolf Wallin 8 s. 8:0 //// 438 okat. Vitt. sv. bevärings- //// visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214726

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.