Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG04_0870

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings-Wisor //// Twenne nya Bewäringswisor för 1868 års l:sta och 2:dra klass. Den första: På året aderton-hundrasextioåtta led wid led (Fem hundra raska ynglingar ...); Den andra: Ifrån hembygdens trakt (Wi fortsätta skall wår marsch ...) //// Halmstad 1868, tr. C.E. Gernandt 4 s. 8: o //// 384 KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// visor 1800-3 879 ////

Kortlåda: AREG04

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1214725

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.