Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0954

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Sånger 1 //// Bewäringen i allmänhet och Norrköpings i synnerhet tillegnade af -m. Den Första. Till Swea. 0, Sweai landets hulda mor, ... (Mel.: "0 yngling om du hjerta har") Den Andra. Be-kymmerslösa dagar. I Juni månad i år, som flera ... (Mel.:"Amanda satt med en krans") Den Tredje. Flickans klagan. Hurra! nu är fröjd i hwar knut, ... (Mel.:"Knallens wisa") Den Fjerde. I lägret. Upp, låt oss sjunga (och jaga alla griller bort. Mel.: ur "Resande studenten eller åskwädret") Den Femte. //// 420 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. beväringsvisor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213834

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.