Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0964

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Sånger ^ //// Takt I - Ett, tu! Sex ogement wackra samt splitternya och kraftiga Bewärings-Sånger. //// styres färden! ... Mel.:"Det gamla Götha Lejon hwilar," ...; Hej, flickor små, se nu Hur wi "i takt och tu" ... ) På flere kända och sköna Marsch-melodier. Sedan följer Fyra andra, som läsaren sjelf behagade taga reda på. (Framåt, I gossar blå! Till seger skall det gå Wenster! höger! takt och tu! Fan er //// alla tage! ...; 0, yngling! om du hjerta har //// 378 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. beväringsvisor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213844

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.