Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG02_0939

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Fem utmärkt wackra Wisor. Den Första: Axel och Hilma ( Sköna Hilma, snart jag från äig far, ...) fdefektj. Den Andra: l:sta Maj (Nu wåren har mträdt, ...) Den Tredje: Nu skall du få din warma mat.' (Se, Jörgen Jensen är mitt namn,...) Den Fjerde: Jernwägsolyckan wid Lagerlunda (Men'skan skördas fort från lifwets fröjder, ...) Den Femte: Lapptorget (Kom Pettersson, kom, du skall köpa i dag...) //// Stockholm 1877, tr. Associations=Boktrycke-, riet //// 8 s. (något def.) 8:0 //// SVA A 1009 ////

Kortlåda: AREG02

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1212834

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.