Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 sista

AREG37_0413

Bild
Text (OCR)
//// Sånger //// Till Nordens Ynglingar! Tal hållet af en Be-wäringsyngling i Örebro [på prosa]. Jemte Twenne Sånger af F.A. öhman. No. 1. Till Sveriges Ynglingar! (I ynglingar alla af swenskmannastam ...) No. 2. De Swenska Ynglingarnes tankar (Till wåra bröst den tanken wäg sig banar ...) //// Örebro 1854, tr. C.O.W. Haegerstrand 8 s. 8:o //// 385 okat. Vitt. sv. bevärings-visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG37

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1244840

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.