Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 sista

AREG37_0412

Bild
Text (OCR)
//// Sånger * //// tillegnade Sweriges Bewäringsmanskap för år 1855 , samt öfrige Militärer inom Siverige. Af F.A. öhman. Innehåll: N:o 1. Till Sweriges ynglingar (I ynglingar alla af Swensk«manna= stam! Jag Er ... Mel.:"Soldaten han älskar sin kung och sitt land.") N:o 2. Den Swenska ynglingens tankar (Till wåra bröst den tanken wäg sig banar ... Mel.:"Artilleristens ed", eller "Ur grufwans svarta schakt,") N:o 3. Kavalleri=Marsch (Trumpeterna oss kalla, Att kring .,.) N:o 4. Bewärings=marsch //// (forts) //// KB Vitt. sv. beväring //// .1 073 ////

Kortlåda: AREG37

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1244839

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.