Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG34_0015

Bild
Text (OCR)
//// Förstärkninfra- och national-bevärirgsviaor Pyra Nya Förstärknings- och Na 11 oral-Bewarings-Wiaor, Den Första; En »ia& vil jasr akrifwa alt wid en ledi£ stund, etc. (mel.; Ack* Ynglingar i Norden.) Den Andra; För Kunfc ceh Fosterlandet «i gå etc. (mel.. K-lg tyckes det tlir qwaller etc.) Den Tredje; Då plikter kallar, Trummar ljuder, (mel.; Mitt klämda bröst etc , fTJttr-S* er-de; Nordens Folk tereden Er. etc. (inel.; När ja* dricker snillet 3 Gud etc.) Fahlun 1813, tr. P.O.Axraar //// ? s. .8; o //// UUB Z F s 23o4 ////

Kortlåda: AREG34

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1241821

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.