Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG31_0251

Bild
Text (OCR)
//// Fägne=Ljud //// Swea= och Götha=Rikens Underdånige Fägne=Ljud-Hördt wid Hans Kongl. Höghets, Si^eriges Rikes Ar£=Furstes Hertig ADOLPH FREDRICHS Högstöns-kelige Intog, Uti Kongl. RESIDENCE-Staden STOCKHOLM, Then 14 Octobris år 1743 (SWidjot meTTIölmgård war råkad i Strid ...) Sjunges som: Rest hafwer jag öfwer Watn och Land ... //// Linköping u.å. //// 8 s. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) " kungl. Adolf Fredrik 1743 //// 1100 (anon) ////

Kortlåda: AREG31

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1239564

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.