Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG31_0250

Bild
Text (OCR)
//// . - - //// Fägne=Ljud //// Swea= och Götha=Rikens Underdånige Fägne-Ljud^. Hördt wid Hans Kongl. Höghets, Sweriges Rikes Arf=Furstes Hertig ADOLPH FREDRICHS Högstöns-kelige Intog, Uti Kongl. RESIDENCE-Staden Stockholm. Then 14 Octobris Ahr 1743 (SWidjot med Holmgård war råkad i strid ...) Sjung, som: Rest hafwer jag öfwer Watn och Land //// U.o.o.å. //// 8 s. 8:o //// KB Vitt, sv. vers (tal) kungl. Adolf Fredrik 1743 //// 1099 (anon) ////

Kortlåda: AREG31

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1239563

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.