Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG30_0130

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Sånger //// Takt.' - Tu! i! Nio wackra Bewärings-Sånger. Författade af twenne Bewäringsynglingar, en Smålänning och en ölänning. Friskt upp, hör trumman ljuder!(I gossar blå, framåt! ... Mel.:"Kung Carl den unga hjelte"; Hwem har sett Sweas gossar bleka? ... Mel.:: "Det gamla Götha Lejon hwilar." Eller:"Som söner af det gamla Norden"; Håll takten der, kamrat! För fan gå ej så lat ... Mel.:"Den tappre landtsoldat"; Raskt upp! till Kulltorp styres färden! ... Mel.:"Det gamla Götha Lejon hwi- //// 390 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. beväringsvisor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238481

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.