Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG30_0129

Bild
Text (OCR)
//// o 1 //// Bewärings=Sånger //// Takt! - Tu!!! Sju ogement wackra samt splitter nya och kraftiga Bewärings=Sånger. Författade af twenne Bewäringsynglingår, en Smålänning och en ölänning. Friskt upp hör trumman ljuder! (I gossar blå, framåt! ... Mel.: "Kung Carl den unga hjelte."; Hwem har sett Sweas gossar bleka? ... Mel.:"Det gamla Götha Lejon hwilar." Eller:"Som söner af det gamla Norden"; Håll takten der, kamrat! För fan gå ej så lat, ... Mel.:"Den tappre Landtsoldat." Raskt upp! till Kulltorp styres färden! ... //// 381 (forts) //// KB kat. Vitt.sv.beväringsvisor 18C0-1879 ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238480

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.