Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG27_0128

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÄN SVERIGES BYGDER OCH DALAR. N:o 24. INNEHÅLL: 1. Edvin och Emma. - Edvin gär der borta, Edvin kom till mig o.s.v. 2. Mitt vårqväde. Af blinde G.M. Rvd fPlöi nu åkern! Våren nalkas ...) 3. Snickargossen. Min snälla hyfvel, gå på. 4. Jungfruns bön (Säg, hvar skall du finna frid, du arma hjärta! ...) S. Var försonlig! (Du hatar; - ej du hata bör, ... Mel.: Du klagar, men du klagar //// (forts) //// SVA A 4 78 ////

Kortlåda: AREG27

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1235942

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.