Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG27_0127

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// \ //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÄN SVERIGES BYGDER OCH DALAR N:o 24» INNEHÅLL: 1. Edvin och Emma. — Edvin gär der borta, Edvin kom till mig ... 2. Mitt vårqväde. Af blinde G.M. Ryd (Plöj nu åkern! Våren nalkas ...) 3. Snickargossen. Min snälla hyfvel, gå på (gå på! ...) 4. Jungfruns bön (Säg, hvar skall du finna frid, du arma hjertal ...) 5. Var försonlig! af Chronwall (Du hatar; — ej du hata bör, ... Versmått: //// (forts) //// SVA A 2 70 ////

Kortlåda: AREG27

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1235941

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.