Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG24_0062

Bild
Text (OCR)
//// Wi jsa //// Een Andeligh och mycket Tänckwärdigh Wijsa Stält effter ABC Och en godh Wän til Nyåhrs= Gåfwa.förährat (ALlTing på Jorden skynda sigh/ Effter sijn egen Art/ ...) Kan siungas medh then Thon/som then Wijsan: Min Ungdoms Tijdh nu ändar sigh. Tryckt Ahr 1673 //// U.o. 1673 //// 8 s. (defekt) 8:o //// SVA A 183 ////

Kortlåda: AREG24

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1233230

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.