Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG22_0485

Bild
Text (OCR)
//// Visor //// N:o 9; Fyra Visor. Den första: Petter Jönssons resa till Amerika (Petter Jönsson han såg i "Fäderneslandet", ... Mel.:"Och far min salig, han var en vestgöte han, han") Den andra: Landtfröken på balen ("Kors för tusan, hvad jag flängt och dansat ...") Den tredje: Om en halt yngling (Jag får i verlden vandra och lida mycken nöd, ...) Den fjerde. Mili-tär-visa (Hur roligt är det icke att tjena...) //// Westervik 1890, tr. C.O. Ekblad & Comp. 8:0 //// 8 s. (i samlingsband) gy^ ^ 251 ////

Kortlåda: AREG22

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1231725

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.