Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG22_0285

Bild
Text (OCR)
//// ] //// Samtal. //// j Twenr.e Upland» Drängar» Samtal, .1 Upsala Dj s-t ings-Marknad . (Gus fre J e rk e r? | . nu går //// |du här a sl&nkar?..,} //// j 8 8, K 4 8.o //// |Twenne Uplands-Drängar» Uprecktiga och förtroliga Samtal, Med hwarandra, Uti Upsala Distings-Marknad , //// •retro 1788, tr. J. '.Lindh. //// Twenne Uplands-Drängars Samtal, I Upsala Di «-t i-n/rs—Mar-cnad , ... //// Gefl- 1802, tr. T..P.Sundqvist, (2 ol. tr.), Stockholm 1821, tr. Elmén och Granberg, ib 1826, tr, TCcksteinska B©:<tr., , .. j em te ett Samtal emei lan en Sardist... (Säg, har du lust att bli Soldat ! Ifnn« i ////

Kortlåda: AREG22

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1231525

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.