Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG22_0284

Bild
Text (OCR)
//// 1. //// Samtal, //// Twenne "Jplands Drängar® Samtal, I Upsala Dj s-tings-Marknad. (Gus fre Jerk endera ^ats, nu går du här å siankar?...) //// : 8 a. 8:0 //// Twenne Uplands-Drängara Uprecktiga och förtroliga Samtal, Med hwarandra, Uti Upsala Diatings-lMarknad . //// lörehro 1788, tr. J.P.Lindh. //// I Twenne Uplands-Drängars Samtal, T Upsala Dia-11n^s-Marknad. ... //// Sefle 1802, tr. R.P.Sundqvist, (2 ol. tr,I, Stockholm 1821, tr. Elmén och Granberg, ib l82b, 1 tr. Kcksteinska ^oktr...jemte ett Samtal em el //// 1 (»n ("iairfi i st. I Sär Har* du l-,i*t ut.t hl i ////

Kortlåda: AREG22

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1231524

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.