Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG20_0968

Bild
Text (OCR)
//// Svane-sång //// En Botfärdig Syderslcas (sic) Swane-sing, Af Hustrun Bengta Anders Dotter Då hon för begångit mord på sitt yngsta Barn, utstod 3itt timmeliga Straf wid iisterby Kättareplats d. 28 Fetruarii 1770. (Men^Tfud 'skall förlösa mina Siäl utu helf-vetes wåld: .. . mel.: Kom o JEsu huru länge, ete ) Uooå (1770), (3 ol. tr.) //// 8 s. 8: • //// 0 Andersd otter ////

Kortlåda: AREG20

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1230197

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.