Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG20_0787

Bild
Text (OCR)
//// Fånge vis»,. //// En Fånge-Wij sa, Ben»»*. JOHA^ LIKBSRG Hwilken j //// uthatad mitt tkweHffc »CHfilwK-^l-al 4 an •• //// 16 Maj i, Anne 1704. (STBdh Jämmer ©ch Bed rcfwel aa af ängalan jag må qwida,.,. mel.• Ach HErre straffa i eke migh, etc.) s Uoaå //// En Fånge-WISA, JOHAN LINBKRG Benämn* ,... Uoaå //// 8a. 8:a //// 0 Linberg ////

Kortlåda: AREG20

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1230016

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.