Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG20_0095

Bild
Text (OCR)
//// Folkrätt //// Till Landets allmänna mördade folkrätt. Bikt af N.J. Landeberg. Andra arket. (Af konsten ingen stämpel ...; Din boja den smides, Guds dom på Guds hus, ...; Så kokas af grödan wår Herre oss ger ... Gud, wärdes förbarma dig öfwer min själ Jag ser ett högre wäsen //// wara Fadershusen här och ofwan ...; Med- //// weten skrymtare, han will Du har gifwit //// oss ett moral, af de lena ...) //// Linköping 1876, tr. Isidor Kjellbergs boktryckeri //// 20 s. 8:0 //// 932 KB okat. Vitt. sv. polem. ////

Kortlåda: AREG20

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1229324

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.