Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0024

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Sånger //// Sju alldeles nya och mycket v/ackra Krigs=Sång-er. Den Första. Carl Johans, och Landets och Frihetens Far ... Den Andra. Sång för Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementet. För Konung och Fädernesland wi oss öfwa ... Den Tredje. En Krigsman är en Christen man, ... Den Fjerde. Sång på Carl den XII:s Minnesfest. Kung Carl den unga hjelte, ... Den Femte. Upp Broderi för Konung och Fädernebygd; ... Den Sjette. Från fredligt hem soldaten tågar ...Den Sjunde. Gläd dig åt Fosterland och (twenne kronor) //// Lund 1839, tr. Lundbergska Boktryckeriet //// 8 s. 274 8:0 //// KB okat". Vitt. sv. milit. 1835-1938 ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226168

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.