Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG17_0023

Bild
Text (OCR)
//// Fosterlands=Sånger //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger. Innehållande: Femton Sånger i anledning af H.M. Konung CARL XIV JOHANS 25:åriga Regerings= och Krönings= Jubileum, firade i Swerige och Norrige d, 6 Febr. och 11 Maj 1843; Samt Sånger wid åtskilliga tillfällen till H.M. Konung Carl XIV Johan och H.K.H. Kronprinsen Joseph Frans Oscar. (Alla sjungas på wanliga, lätta och wacfc ra Folkmelodier, hwilka stå utsatta öfwer hwarje Sång.) (Farans och segrens Son, Skön war ... Mel.:"Beware Gud wår Kung"l; När 1156 (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungl. Carl XIV Johan 1843 (anon) ////

Kortlåda: AREG17

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226167

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.