Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0930

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Sånger //// Sex alldeles nya och mycket wackra Krigs= Sånger. Den Första: Carl Johans, och Landets och Frihetens Far ... Den Andra: Sång för Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementet. För Konung och Fädernesland wi oss öfwa ... Den Tredje: En Krigsman är en Christen man,... Den Fjerde: Sång på Carl den Tolftes Minnesfest. Kung Carl den unga hjelte, ... Den Femte: Upp, Bröder! för Konung och Fädernebygd; ... Den Sjette: Från fredligt hem soldaten tågar ... //// Lund 1839. tr. Lundbergska Boktryckeriet 8 s. 272 8: o //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1835-1938 ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226103

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.