Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG16_0929

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Sånger //// Sex Alldeles nya och mycket wackra Krigs=Sång-er. Den Första: CARL JOHANS och Landets och Frihetens Far ... Den Andra: Sång för Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementet. För Konung och Fädernesland wi oss öfwa ... Den Tredje: En Krigsman är en Christen man, ... Den Fjerde: Sång på Carl den XII:s Minnesfest. Kung Carl den unga hjelte, ... Den Femte: Upp Bröder! för Konung och Fädernebygd: ... Den Sjet-te: Fält=Wisa i Pommeren. Nu i Guds namn stå wi här, ... //// Lund 1&59-™ tr. Lundbergska Boktryckeriet 8 s . 2 7 o 8: o //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1835-193? ////

Kortlåda: AREG16

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1226102

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.