Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_1005

Bild
Text (OCR)
//// Sorgeqwäden ^ //// Fyra Sorgeqwäden i anledning af Prins Gustafs likaså hastiga som oförmodade död uti Chris-tiania i Norrige Fredagen den 24 September 1852 (Du sorgens budskap, som i natten smyger ...; Hwa.rför går en suck af stilla sorg ...; En swartalf finnes under namn af sorgen...; Ej guld, ej purpur nog Du har att skyla ...) Fyra wackra Folk=Wisor. Den Första: Fiskaren och hans Flicka. Skön Anna sig utwalt (en hjertans kär ...) Den Andra: Om Werldens lef-nadssätt. Jag hafwer utfunderat (att skrifwa //// KB Vitt. sv. vers (tal). (forts) //// kunel. Pr. Gustav ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222256

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.